Комплексні добрива NPK

НІТРОАМОФОСКА, АЗОФОСКА, ДОБРИВА АЗОТНО-ФОСФОРНО-КАЛІЙНІ, НПК, NPKs.

Азофоска це цілий клас комплексних, концентрованих, азотно-фосфорно-калійних, фізіологічно нейтральних гранульованих добрив. Випускається різноманітних марок із різним вмістом та співвідношенням елементів мінерального живлення. Деякі приклади: NPK+16:16:16, 15:15:15, 13:19:19, 8:19:29+6S та, ще багато інших комбінацій. Головні елементи мінерального живлення містяться у формі водорозчинних та легкодоступних для рослин сполуках: NH4H2PO4, (NH4),HPO4, NH4 NO3, NH4Cl, KCl, KNO3 , CaHPO4. Фосфор нітроамофоски більш рухомий у ґрунті, ніж фосфор в суперфосфаті і легко засвоюється рослинами. Кожна гранула містить рівномірну кількість азоту, фосфору і калію, що дає можливість агрономам розраховувати, планувати та рівномірно розподіляти їх у ґрунті. Ефективність дії нітроамофоски підвищується при додатковому внесенні азотних добрив. Оптимальна норма внесення нітроамофоски під цукровий буряк 8-10 ц/га, під озиму пшеницю 5-8 ц/га. Восени вноситься 3-4 ц/га після зернових попередників, де солома використовується як добриво. Після інших (кращих) попередників норма осіннього внесення– не більше 1-2 ц/га. Краще використовувати NPK для ранньовесняного підживлення (3-5 ц/га) озимої пшениці по мерзло-талому ґрунті. Дуже важливо для першого підживлення озимих замість селітри використати НПК на площах, де під основний обробіток не внесено фосфор та калій, або норма внесення цих добрив недостатня для формування програмованого врожаю.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: «Дніпровський завод мінеральних добрив», ПАТ «Сумихімпром».
Росія: АТ «ОХК «Уралхим», Компания «ЕвроХим», Група «ФосАгро», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минудобрения» Росошь, АТ «Мелеузівські мінеральні добрива».
Білорусія: ОАО «Гомельский химический завод».
Узбекістан: ВАТ «САМАРКАНДКІМЬО»

ДІАМОФОСКА, ДАМОНІЙФОСФАТ, DAFK. 

Комплексне азотно-фосфорно-калійне N:P:K= 10:26:26 висококонцентроване, гранульоване добриво. Містить значно менше вільних хімічних кислот порівняно з азофосками, тому вважається хімічно нейтральним. Біогенні елементи містяться у формах водорозчинних та легкодоступних рослинам сполук: NH4H,PO4, (NH)3HPO4, NH4NO3, NH4Cl, KC1, KNO3.  Доцільно використовувати восени під озимі культури, ячмінь пивоварний та для підживлення цукрового, столового буряків, картоплі, овочевих культур в період вегетації. Діамофоску можна вносити поверхнево з наступним загортанням у ґрунт, але і найдоцільніше використовувати локально в ґрунт стрічковим способом на глибину 8—10 см. Рекомендована середня норма внесення ДАФКИ (10:26:26) під озиму пшеницю – 3 ц/га, під цукровий буряк 4-8 ц/га.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: «Дніпровський завод мінеральних добрив».
Росія: Група «ФосАгро».

 АМОФОС, МОНАМОНІЙФОСФАТ, AMMOPHOS.

Висококонцентроване добриво, що містить азот (N)- 10-12% та фосфор (P)- 46-52% у добре засвоюваній рослинами, переважно водорозчинній формі. Основним компонентом є однозаміщений фосфат амонію з домішкою двохзаміщеного фосфату амонію.  Сполуки азоту і фосфору, які містяться в амофосі, є водо­розчинним і легкодоступними для рослин. Застосовується в системах удо­брення в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Фізіологічно кисле добриво. Вноситься під всі культури на всіх типах ґрунтів. Краще вносити при посіві і посадках, коли потрібно більше фосфору ніж азоту. Фосфор амофосу менше зв’язується ґрунтом, ніж фосфор суперфосфату, причиною цього є утворення амонію, який сприяє розчиненню фосфатів і перетворенню їх у більш доступні для рослин форми. В амофосі фосфор більш рухомий, ніж у суперфосфаті. Характер перетворення амофосу в дерново-підзолистому ґрунті, значною мірою залежить від рівня його окультуреності. На кислих ґрунтах добриво, як найбільш розчинна форма швидше за інші ретроградував, що призводило до зниження вмісту в ґрунті мінеральних фосфатів та збільшення фракції органічного фосфору і недоступних фосфатів, порівняно з ґрунтом, удобреним суперфосфатом.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: «Дніпровський завод мінеральних добрив», ПАТ «Сумихімпром».
Росія: АТ «ОХК «Уралхим», Компания «ЕвроХим», Група «ФосАгро».
Казахстан: ТОО «КазАзот».
Узбекистан: ВАТ «Ammofos-Maxam».

СУПЕРФОС АЗОТ-СІРКОМІСТКИЙ, СУПРЕФОС-NS, (N:P:Mg:Ca:S).

Загальна маса P- 27%, N- 12%, Mg- 0,5%, Ca- 12%, S- 20%. Супрефос —  фізіологічно нейтральне, без хлорне, концентроване, комплексне азотно-фосфорне добриво, створене на основі преципітату (найбільш важливого фосфорного добрива з рухливим фосфором), сульфату амонію (що містить в своєму складі аміачний азот і рухливу сірку) та фосфатів амонію. У його складі більше 85% діючої речовини: солі азоту, фосфор, сірка, кальцій та магній рівномірно розподілених в кожній гранулі, в доступній для рослин формі.
Супрефос придатний для всіх видів внесення: основного, передпосівного і характеризується пролонгованим терміном дії. Застосовується на всіх типах ґрунтів під всі види культур.
Завдяки вмісту кальцію сприяє вапнуванню грунтів, наявність сірки в рухливій легкозасвоюваній формі робить супрефос найбільш ефективним добривом під озимі та ярі сільськогосподарські культури.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Узбекистан: ВАТ «МАКСАМ-ЧІРЧІК».

СУЛЬФОАМОФОС, ДОБРИВО АЗОТНО-ФОСФОРНО СІРКОВЕ NP+S

Загальна маса N- 20%, P- 20% та S- 14%. Комплексне азотно-фосфорне добриво з сіркою. Отримують шляхом нейтралізації фосфорної і сірчаної кислоти аміаком з подальшим введенням в зону реакції сірчаної кислоти. Володіє хорошими фізичними властивостями: не злежується, не порошить. Розсипчастість — 100%. Зовні — рівні дрібні світлі гранули. Застосовується для основного, перед посівом внесення і в якості підгодівлі для різних сільськогосподарських і плодових культур. Добриво ефективно при його використанні під основний обробіток ґрунту на ярому ячмені, кукурудзі, соняшнику на ґрунтах з низьким і середнім ступенем забезпеченості рухомим фосфором. Ефективно використовувати на чорноземах, як джерел азоту і фосфору при внесенні під основні культури.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Росія: Компания «ЕвроХим»,  Група «ФосАгро».

РІДКЕ КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО, РКД, ЖКУ.

РКД (11-37) — це високоефективне, швидкодійне добриво. Являє собою водний розчин фосфатів амонію, містить два поживних елемента: азот і фосфор у співвідношенні N-11%, P-37%. Фосфор в РКД присутній у вигляді орто- та полі-фосфатів, в повністю засвоюваній формі. Рідке комплексне добриво — це прозора, зеленувато-блакитнувата рідина, яка практично не містить нерозчинних залишків, суспензій. Використання цього добрива має безсумнівні переваги перед твердими, забезпечується висока рівномірність внесення поживних речовин у ґрунті, швидке проникнення до коренів рослин, повноцінне харчування, знижуються їх втрати, поліпшуються умови праці. Підживлення РКД можна поєднати з обробкою ґрунту мікроелементами, засобами захисту рослин. Застосовувати це добриво слід тим самим способом, що і тверді добрива: суцільним розподілом по поверхні ґрунту перед оранкою, культивацією і боронуванням, локально при посіві, а також для підживлення — при між рядному обробітку просапних або поверхнево на культурах суцільного посіву.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: «Дніпровський завод мінеральних добрив».
Росія: Група «ФосАгро».