Азотні добрива (N)

АМІАЧНА СЕЛІТРА, НІТРАТ АМОНІЮ, AMMONIUM NITRATE (ГОСТ 2-85).

Є концентрованим добривом, що містить не менше 34% азоту, в тому числі половину в аміачній формі і половину в нітратній (NH4: NO3 =1:1). За ефективністю аміачна селітра часто займає перше місце серед азотних добрив. Застосовується в системах удобрення у всіх ґрунтовно-кліматичних зонах України при перед посівному внесенні та для підживлення. Водорозчинне, фізіологічно слабко кисле, швидкодійне азотне добриво.

Характерна особливість аміачної селітри полягає в тому, що катіони амонію добрива поглинаються ґрунтовим комплексом та не вимиваються у нижні шари ґрунту і пролонговано поглинаються кореневою системою рослин. Іони нітратного азоту добрива не поглинаються ґрунтовими колоїдами, знаходяться у рухливому стані та швидко засвоюються. Це актуально при ранньому весняному підживленні, коли процеси нітрифікації у ґрунті ще не відбуваються.

В умовах достатнього зволоження можливе вимивання нітратної форми азоту, тому використовують селітру для весняно-літніх підживлень, або вносять навесні з загортанням в ґрунт перед сівбою. У районах з недостатнім забезпеченням вологою її можна вносити з осені. Селітру використовують також для підживлення просапних та овочевих культур з обов’язковим одночасним загортанням у ґрунт культиватором при між рядному розпушуванні.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: ПАТ «Азот» м.Черкаси, ПАТ «Рівнеазот» м.Рівне, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» м.Сєвєродонецьк, ПАТ «Концерн Стирол» м.Горлівка.
Росія: АТ «ОХК «Уралхим», Компанія «ЕвроХим», Група «Акрон», Група «ФосАгро», АТ «КуйбышевАзот», АТ «Мелеузівські мінеральні добрива».
Узбекистан: АТ «MAXAM-CHIRCHIQ», АТ «Navoiyazot».
Казахстан: ТОО «КазАзот»

КАРБАМІД, СЕЧОВИНА, UREA (ГОСТ 2081-2010).

Містить 46 % азоту в амідній формі, що є найбільш концентрованим  серед твердих азотних добрив. Водорозчинне, безнітратне добриво з майже нейтральною реакцією.

Застосовується в системах удобрення в усіх ґрунтовно-кліматичних зонах України в основне та поза кореневе листкове живлення. У системі удобрення ярих зернових культур вносять у перед посівну культивацію. Доцільніше карбамід використовувати під культури з довгим вегетаційним періодом – буряк, кукурудзу на зерно тощо. У ґрунті амідна форма трансформується в аміачну, а пізніше – нітратну. Процес цей відбувається повільно, тому азот з сечовини рівномірно засвоюється рослинами впродовж вегетації, надмірно не нагромаджується в рослині і в ґрунтових водах. Мало вимивається з ґрунту, втрати азоту в ґрунті мінімальні. Амідна форма азоту здатна швидко засвоюється через листкову поверхню.

У процесі грануляції в карбаміді утворюється біурет. За вмісту З % біурет є токсичним для рослин, тому внесення безпосередньо перед сівбою пригнічує розвиток рослин. У ґрунті біурет повністю розкладається за 10-15 днів – цей інтервал рекомендується витримати між внесенням карбаміду в ґрунт і сівбою. За вмісту біурету 0,8 % і нижче він не має негативного впливу на проростки рослин незалежно від строку внесення добрива (можна безпосередньо перед сівбою).

Чим вища температура ґрунту, тим краще і швидше засвоюється азот з карбаміду. На ґрунтах дуже кислих або нещодавно вапнованих дає менший ефект. Менша ефективність також на перезволожених, холодних ґрунтах та за ранньовесняного внесення на озимих. Карбамід намагаються заробляти в ґрунт, тому що втрати при поверхневому внесенні вищі на 20-30 %, ніж у селітри.

Одне з найкращих та ефективніших азотних добрив.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: ПАТ «Азот» м.Черкаси, ПАТ «Рівнеазот» м.Рівне, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» м.Сєвєродонецьк, ПАТ «Концерн Стирол» м.Горлівка, ПАТ «Дніпроазот», ПАТ «Одеський припортовий завод».
Росія: АТ «ОХК «Уралхим», Компанія «ЕвроХим», Група «ФосАгро», АТ «КуйбышевАзот», ВАТ «Газпром нефтехим Салават», АТ «Мелеузівські мінеральні добрива».
Білорусія: ВАТ «Гродно Азот».
Узбекистан: АТ «Farg’onaazot».

АМІАК РІДКИЙ (БЕЗВОДНИЙ) ЗРІДЖЕНИЙ, COMMERCIAL LIQUID AMMONIA (ГОСТ 6221-90).

УВАГА!!! Рідкий аміак —  це дуже токсична і отруйна речовина!!!

Найбільш концентроване азотне добриво, вміст діючої речовини азоту в ньому дорівнює 82,2%. Застосовується для виробництва всіх видів мінеральних добрив, промисловості і сільському господарстві.

При застосуванні в в якості добрива, коли відбувається внесення аміаку в ґрунт, він закипає в реакції з вологою і перетворюється на газ, який швидко розчиняється в ґрунтовому розчині і утворює гідроксид амонію (NH4OH). Іони якого при цьому поглинаються ґрунтом і знаходяться в легкодоступній для рослин формі, а надлишок азоту повертається в з’єднання з повітрям. Кількість внесення цього добрива залежить від стану ґрунту, тобто від дефіциту наявності в ньому (ґрунті) азоту під ту або іншу технічну культуру. Вона розраховується персонально агрономами господарств на підставі аналізів ґрунту тощо.

Рідкий аміак, після внесення в ґрунт, робить реакцію ґрунтового розчину більш лужною, а після переходу в нітратну форму — підкислює його. Використовуючи рідкий аміак на легких піщаних ґрунтах з метою зменшення втрат азоту через випаровування, необхідно збільшувати глибину його загортання до 16-20 см, а також обирати терміни проведення цієї операції, зважаючи на температуру та зволоженість ґрунту. На середньо та важко суглинкових ґрунтах аміак можна вносити восени під майбутній урожай. При внесенні середньодобова температура не повинна перевищувати 15°С. Це дає можливість зменшити втрати азоту, так як при вищій температурі буде інтенсивно проходити процес нітрифікації і азот (в нітратній формі) може вимиватися вглиб ґрунту, або ж внаслідок процесу денітрифікації переходити в газоподібну форму і звітрюватися.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: ПАТ «Азот» м.Черкаси, ПАТ «Рівнеазот» м.Рівне, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» м.Сєвєродонецьк, ПАТ «Дніпроазот», ПАТ «Одеський припортовий завод».
Росія: АТ «ОХК «Уралхим», Компанія «ЕвроХим».

 АМІАК ВОДНИЙ ТЕХНІЧНИЙ, АМІАЧНА ВОДА, AQUA AMMONIA COMMERCIAL (ГОСТ 9-92).

Масова частка азоту 20,5 % (NН4ОН). По суті є розчином аміаку в воді. Добриво фізіологічно кисле. Азот міститься у формах вільного аміаку (NH3) і амонію (NH4OH). Вміст аміаку більший, ніж амонію. Завдяки миттєвому засвоєнню рослинами водорозчинного азоту, аміачна вода є економічним і ефективним рідким добривом. Разом з цим аміачна вода сприяє виведенню шкідників. Щоб уникнути втрат азоту, найкраще вносити під оранку, або після оранки, перед сівбою озимих на глибину 10-18 см, навесні перед сівбою ярих культур і влітку для підживлення просапних.

Поверхневе внесення недопустиме, оскільки аміак швидко випаровується.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: ПАТ «Азот» м.Черкаси, ПАТ «Рівнеазот» м.Рівне, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» м.Сєвєродонецьк, ПАТ «Дніпроазот».

КАРБАМІДО-АМІАЧНА СУМІШ (КАС), UREA AMMONIUM NITRATE SOLUTION (UAN).

Виробляються марки КАС-28, КАС-30, КАС-32, в яких масова частка азоту становить відповідно 28-32%.

У КАС-ах азот перебуває в трьох формах — аміачній (25%), нітратній (25%) та амідній (50%), завдяки чому добриво діє пролонговано, а рослини забезпечуються трьома формами азоту впродовж вегетації. Всі форми азоту в добриві нелеткі і не втрачаються, тому його можна вносити поверхнево без загортання в ґрунт. Нітратна і аміачна форми є безпосередньо доступні для рослин. Спочатку засвоюється нітратний азот, який дуже рухомий у ґрунті. Аміачний азот затримується в ґрунті і не вимивається у глибші шари. При внесенні КАСу у грунт ця форма акумулюється в орному шарі і стає доступною для рослин впродовж вегетації. Частина аміачної форми перетворюється у нітратну. Амідна форма в ґрунті трансформується у аміачну, а пізніше в нітратну. Така система засвоєння азоту робить КАС добривом швидкої та тривалої дії. Така система засвоєння азоту робить КАС добривом пролонгованої дії.

КАС-32 кристалізується за 0 °С, КАС-30 — за -9 °С, а КАС-28 — за -17 °С. Тому в холодну пору краще застосовувати КАС-28. Температура замерзання розчинів усіх марок КАС становить -26 °С. Під час розмерзання кристали КАСу знову розчиняються і добриво повністю відновлює свої початкові властивості.

Карбамідо-аміачна суміш (КАС) має ряд переваг перед твердими добривами як в плані агрохімічної активності, так і в проблемах транспортування, зберігання та процесу внесення.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: ПАТ «Азот» м.Черкаси, ПАТ «Рівнеазот» м.Рівне, ТОВ «ФРЕЯ-АГРО».
Росія: Компанія «ЕвроХим», АТ «КуйбышевАзот».
Білорусія: ВАТ «Гродно Азот».

ВАПНЯКОВО-АМІАЧНА СЕЛІТРА, АЗОТНО-КАРБОНАТНО-МАГНІЄВЕ ДОБРИВО (ВАС, IES).

Містить азоту- 20-28%, CaCO3- 8-20%, CaO- 2-10%, MgO- 6%. Вапняково-аміачна селітра (CaCO3 MgCO3)— довгострокове азотне добриво, фізіологічно нейтральне.

Універсальне, азотно-карбонатне, нейтральне добриво. Вапнякова селітра має кращі фізико-механічні властивості порівняно з аміачною селітрою і карбамідом. Добриво є менш концентрованим за аміачну селітру (за вмістом азоту) але має кращі агрохімічні властивості завдяки наявності кальцію.  Найкращі результати добриво приносить при його застосуванні з на лужних і кислих ґрунтах, завдяки карбонату кальцію і магнію.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: ПАТ «Рівнеазот» м.Рівне
Росія: Компанія «ЕвроХим».

АЗОТОФОСФАТ, STABILIZED AMMONIUM NITRATE (NS, SAN).

Містить азоту — 33%, фосфати в перерахунку на Р2О5-3%. 

Азот міститься в двох формах — амонійній (52%) так нітратній (48%). Це дає можливість забезпечити живлення рослин протягом усього  вегетаційного періоду. Також азотофосфат містить фосфати у водорозчинній, легкодоступній для рослин формі. Може застосовуватися на всіх ґрунтах та під всі культури. Найбільш ефективно в якості основного добрива в весняно-літній період для ярих зернових культур, а також ранньовесняного підживлення озимини. Володіє відмінними фізико-хімічними характеристиками, що полегшує збереження і внесення.  Восени внесення добрива, особливо на ґрунтах з надлишковим зволоженням, призводить до втрати значної частини азоту допомогою вимивання його ґрунтовими водами з кореневого шару ґрунту.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Росія: АТ «ОХК «Уралхим»