Фосфорні добрива (P)

СУПЕРФОСФАТ, SUPERPHOSPATE AMMONIATED

Доля амонійного азоту (N)- 2-3%, загальних фосфатів (P2O5)- 16-18%, доля сульфатів в перерахунку на сірку (S) — 2%. Суперфосфат гранульований амонізований найбільш поширене мінеральне фосфорне добриво. Суперфосфат отримують шляхом збагачення безводним аміаком, аміачним розчином або аміакатами. Застосовують на всіх ґрунтах як основне добриво перед посівом так і в підживлені. Особливо ефективний на лужних і нейтральних ґрунтах. Сірого кольору, майже не злежується.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: ПАТ «Сумихімпром» м.Суми.

ПОДВІЙНИЙ СУПЕРФОСФАТ, DOUBLE  SUPERPHOSPATE.

Доля амонійного азоту (N)- 10%, загальних фосфатів (P2O5)- 32%, доля сульфатів в перерахунку на сірку (S)— 10-20%. Суперфосфат — є універсальним, концентрованим, гранульованим, комплексним азотно-фосфорним добривом без сторонніх домішок, біло–сірого кольору. Не злежується, має 100% розсипчастість, не гігроскопічний, має вирівняний гранулометричний склад, не пилить. Фізіологічно слабко кислий. Застосовується на всіх видах ґрунтів і під всі сільськогосподарські культури як основне добриво перед посівом так і в підживлені. Застосовується в умовах захищеного ґрунту разом з азотними і калійними добривами. Завдяки фізіологічній кислотності, це добриво добре себе зарекомендувало на грунтах, насичених основами (чорноземи, каштанові тощо).

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: «Дніпровський завод мінеральних добрив».

ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО.

Доля фосфору (P2O5)– 17%, кальцію (CaO)– 30%, магнію (MgO)– 2%. Дрібнозернистий розмелений порошок фосфоритів темно-сірого кольору. Фосфор знаходиться в нерозчинній у воді формі і тому малодоступний рослинам. Більшість рослин (зернові, льон, буряки, картопля) можуть використовувати ефективно фосфор із фосфоритного борошна лише на ґрунтах з досить високою кислотністю, під дією якої фосфат кальцію борошна перетворюється в доступну рослинам сполуку – CaHPO4. На кислих ґрунтах за ефективністю фосфоритне борошно не поступається суперфосфатам. Лише деякі рослини (люпин, гречка, гірчиця, частково горох, еспарцет) можуть засвоювати фосфор цього добрива за нейтральної реакції ґрунтового розчину. Фофоритне борошно – бажано вносити в ґрунти з кислою реакцією. Дія фосфоритного борошна триває 5-8 років і веде до деякого зниження кислотності ґрунту. Дуже ефективно використовувати фосфоритне борошно у вигляді компостів з торфом і гноєм.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Україна: ТОВ «Завод мінеральних добрив «Базис».
Росія: ЗАТ «АИП-Фосфаты».

МОНОФОСФАТ КАЛІЮ, MONOPOTASSIUM PHOSPHATE.

Склад цього добрива фосфор (Р2О5)- 51,2-51,6%, калій (К2О)- 34,0%. Монофосфат одно з найбільш концентроване та  повністю водорозчинне добриво. Підвищує врожайність та якість плодів і овочів унаслідок збільшення вмісту цукрів та вітамінів, покращує пере-зимівлю декоративних дерев і кущів. Відсутність азоту в монофосфаті калію дозволяє застосовувати добриво у всіх системах овочівництва. Застосовуваний в основному, як джерело фосфору монофосфат служить джерелом поповнення ґрунту калієм, в той час, як джерело азоту і його кількість можна вільно вибирати залежно від системи фертигації та фази розвитку рослини. Застосування не створює проблем в умовах засолених або лужних ґрунтів завдяки низькому значенню електропровідності.  Завдяки відсутності солей (Cl і Na +) та іонів важких металів робить його низько електропровідним (0,7 мСм/см), що дозволяє виконувати обприскування при високих концентраціях.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Бельгія: Компанія «Прайон С.А».
Кітай: Hefei Changming Chemicals Co., LTD, Yantai Heatex Biochemical & Technology Co.,Ltd

МОНОАМОНІЙ ФОСФАТ (MAP)

Одно з найбільш концентроване та  повністю водорозчинне добриво.  Містить азот і фосфор у доступній, легкозасвоюваній для рослин формі. Високий вміст водорозчинного фосфору (P2O5)- 61% та азоту (N)- 12%  і помірно низьке значення РН (4,3-4,5) робить його безпечним при листковому підживлені. Моноамоній фосфат рекомендують вносити на початку вегетаційного періоду, коли рослини найбільш чутливі до нестачі фосфору та їх слаборозвинена коренева система має низьку поглинаючу здатність.  Зменшує вміст нітратів у овочах і картоплі.

Перелік виробників, продукція яких зареєстрована в Україні для використання:

Росія: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
Бельгія: Компанія «Прайон С.А».
Кітай: «Yantai Heatex Biochemical & Technology Co.»Ltd